Skip to main content

Sover , Monte Sover Malga Vernera

Po zemské silnici č. 71 směrem na Cavalese se dostanete do vesnice Sover (m 833). Vesnici založili v dávných dobách pastevci a dřevorubci a donedávna zde fungovalo několik řezbářských dílen. Pozoruhodný je kostel S. Lorenzo (1242) s barokními dřevěnými oltáři uvnitř. Na konci obce vede silnice na Monte Sover (4. km) a Vernera (9. km). Monte Sover je pěkná osada ležící v nadmořské výšce 1129 m. Typ osídlení je alpský a z obce se otevírá široké panorama pohoří Pinetano a západního Trentina.

Z obce vede za kostelem u parkoviště lesní cesta, která vede do oblasti vysokohorských pastvin (1700 m), kde je v letních měsících otevřena agroturistika Vernera malga. Z tohoto místa je možné se vydat na procházku po lesní cestě. Doporučuje se pevná obuv.