Skip to main content

Quaras a Vysočina (Luch, Stedro, Sabion)

Výchozí bod: Hotel Piramidi, (přidejte půl hodiny); nebo: parkoviště u farního kostela SS. Trinità. Návštěva kostela postaveného ve 12. století.
V průběhu staletí byl několikrát rozšířen. Sugestivní a silný panoramatický výhled na údolí Cembra a Regnana. První zmínka pochází z roku 1348 a je zasvěcena svatému Salvadorovi. Interiér: obdivuhodný dřevěný oltář, jeden z největších v Trentinu, vyřezávaný a malovaný v 16. a následujících stoletích talentovanými místními umělci. Po opuštění kostela pokračuje cesta podél hřbitova směrem k masi di Luch, malé vesnici na okraji lesa, pokračuje po pravé straně údolí potoka Regnana směrem k Piramidi a asi po 3 km dorazí do Quaras (955 m n. m.). Alpská vesnice založená pastýři.

Quaras se v 70. letech 20. století téměř úplně vylidnil; oprava silnice, úprava přívodu elektřiny a pitné vody přivedly tuto tichou vesnici zpět k životu. Nedaleko hlavního města vede cesta do Gausalda (asl m1310), starého statku, který byl definitivně opuštěn v roce 1962. Na zpáteční cestě můžete projít hlavní ulicí horní části vesnice (Stedro -Sabion) a sejít k provinční silnici a vrátit se do hotelu.