Skip to main content

Albiano a jezero Santa Colomba

Více než o procházku jde o skutečnou návštěvu hlavního města „porfyru“. Směr Trento – Gardolo. Až budete v centru, zaparkujte u kostela S. Biagio, starobylé stavby (první zmínka z roku 1149) obnovené v 15. století. Interiér si můžete prohlédnout na dotaz na radnici. Vyjeďte autem a pokračujte až na konec vesnice, kde se po pravé straně nachází velké parkoviště před sídlem „Consorzio dei produttori del porfido“ (sdružení výrobců porfyru). Nedaleko se nachází starobylý kostelík svatého Antonína s portikem (17. století). Odtud je nádherný výhled na sever přes údolí Cembra až k Dolomitům Fiemme, na západě na Dolomity Brenta. Naproti parkovišti vede silnice k jezeru S.CoIomba, které je vzdálené asi 4 km. Cestou je možné obdivovat činnost porfyrových lomů M. Gaggio.

Albiano a jezero Santa Colomba

Jezero Santa Colomba je nádherné malé jezero uprostřed lesa (370 m dlouhé, 150 m široké, 9 m hluboké, 955 m n. m.), v blízkosti pramenů sladké vody.
PORFÝR: těžba vrstveného materiálu v různých tloušťkách je doložena v oblasti Albiano, Lases, Fornace, S. Mauro již v 18. století, kdy se vytěžená deska používala na střechy domů. Zpracovaný materiál představují kostky, pravidelné a nepravidelné desky, leštěné kameny. Používal se ke zkrášlení historických center měst, ale také pro soukromé stavby v jednotlivých domech. Od 60. let 20. století se podnik vyvinul v plnohodnotnou průmyslovou činnost. V těžebním odvětví působí přibližně 80 společností, které vyvážejí do celého světa. Zaměstnává přibližně 2000 lidí.